Swedish food

Swedish food is a combination of traditional ingredients and new influences. Pizza, hamburgers, and tacos are incorporated into Swedish cooking

Swedish food

Sweden is a culinary nation shaped by its countryside. The coastline, lakes, and rivers provide fish and shellfish. And the vast forests are full of berries, mushrooms, and game, which all have a special place in Swedish cuisine. With long winters, Swedes come from a tradition of making full use of what nature provides. The use of chanterelles (fungi), reindeer, and other ingredients found in the Swedish countryside is common.

Rådmansgatan

Swedish food

STORE

null

Rådmansgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

VASASTADEN

Credits:
Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Menu