Playground

In Sweden, children playing outdoors are a common sight

Playground

Roughly two million people in Sweden are under the age of 18. Teachers in Sweden have tested the effects of play in education and the results are overwhelmingly positive.

Rådmansgatan

Playground

OFFICE

null

Rådmansgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

Menu